lékárna podrobně
Lékárny

Jejich hlavní fukcí v současné době je zajišťování léčiv a zdravotnických prostředků pro obyvatelstvo, zdravotnická zařízení (například nemocnice, polikliniky), zvířata.

Léčiva by měla být vždy poskytována se zárukou účinnosti, bezpečnosti a kvality, s odpovídajícím množstvím informací, které zajistí správné užívání daného léčiva.

V současné době existují

lékárny základního typu,

lékárny s odbornými pracovišti,

výdejna prostředků zdravotnické techniky:
např. berly, chodítka, inkontinenční pomůcky, podložky proti porleženinám, madla, sedačky, lůžka, bandáže, kompresní obinadla, tlakoměry, glukometry, ale i cvičební míče,

odloučené oddělení pro výdej léči a prostředků zdravotnické techniky (OOVL):
Protože je síť lékáren velmi nerovnoměrná, ve velkých městech je jich výrazný nadbytek a v menších obcích mívají pacienti problémy se zajištěním léčiv (tj. ve vztahu s omezením dopravní obslužnosti obcí), je možnost zřídit odloučené oddělení výdeje léčiv a zdravotnických prostředků - např. s omezenou otevírací dobou podle ordinačních hodin lékaře. OOVL navazuje na "mateřskou" lékárnu - tj. lékárnu základního typu, nebo lékárnu s odbornými pracovišti. Tyto pracoviště vznikají v místech kde zdravotnické zařízení poskytuje ambulantní péči, ale samostatná lékárna v daném místě není. Odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky není totožné s novinkou, která se objevila letos - výdejny léčivých přípravků, které jsou samostatná zařízení lékárenské péče, a která vydávají léčivé přípravky obyvatelstvu.

Co tedy od lékáren mohu očekávat? Obdržení léku, který mi lékař předepsal na recept, obdržení jakékoli informace k lékům které si právě v lékárně vyzvedávám, i k lékům které již užívám.

Můžu se přijít pouze poradit ohledně užívání léků? Ano, personál lékáren Vám je ochotný poradit, při jakýchkoli nejasnostech v užívání léků. Stejně tak pokud máte pocit, že lék není učinný, že se váš zdravotní stav spíše horší, není vám dobře, kontaktovat můžete lékaře nebo lékárníka.

Je třeba pamatovat na to, že léky by mohly reagovat mezi sebou, pokud jich užíváte více, stejně tak jako mohou reagovat s potravou či nápoji. Všechny tyto možnosti s Vámi personál lékárny může promyslet, či Vám vysvětlit.

Co v lékárně mohu dostat? Sortiment lékáren je různý: samozřejmě zahrnuje léky, vitamíny apod. Ačkoli větší část léčiv je dostupná ve všech lékárnách, v určitých ohledech se lékárny mezi sebou odlišují, snaží se vytvořit si vlastní tvář pro pacienty, tak aby pokryla v co největší míře přání a potřeby "svých" pacientů. To znamená, že lékárna sousedící s pediatrem, bude mít větší zásobu léků pro děti, než lékárna, v jejímž okolí takový lékař neordinuje. Jakékoli léky Vámi požadované, je ale lékárna schoponá doobjednat a Vám zajistit. V některých lékárnách tak například najdete i možnost zakoupit si ortopedické boty či jiné ortopedické pomůcky, kosmetiku, jiné lékárny např. připravují čajové směsi z jednotlivých surovin, jiné lékárny pokrývají i sortiment veterinárních přípravků.

Mohu si v lékárně koupit léky pro zvíře? Ano, je to možné. Řadu léků a vitamínů určených pro zvířata je možné zakoupit - stejně jako volně prodejné léky pro člověka. Ovšem některé léky určené pro zvířata je možné vydat pouze na základě receptu vystaveného veterinárním lékařem. Tyto recepty samozřejmě nejsou hrazeny pojišťovnou, nýbrž majitelem zvířete.